Informació de lliurament i pagament

Adapteu el text mitjançant la visualització prèvia o la vista de fitxa en l'element de menú "Contingut/Categories" de l'administració.

Informeu als vostres clients sobre les condicions de lliurament i pagament.